fbpx
Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija

Duhovnost

Bog želi da Ga upoznamo i volimo. I više od toga, Bog želi
da živi u našim srcima, ali ovaj poziv mora da dođe s naše strane.
Na kraju, Bog želi da ostavi pečat na našim životima koji će večno trajati.

Saznajte više...

Verovanja

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere
i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda.
U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju i predanjem koje se u
ljudskoj istoriji ne može ničim uporediti.

Saznajte više...

Vitalnost

U harmoničnoj ravnoteži između zdravog uma, snažnog tela
i smislenih odnosa koji doprinose radosnom duhu, adventisti
vide životni elan u njegovom najboljem izdanju.

Saznajte više...

Adventisti veruju da je Bog dao formulu za kvalitetan život
kada je rekao "Sećaj se dana od odmora... tada nemoj
raditi nijedan posao" (2. Mojsijeva 20,8-10).

Saznajte više...

Stil života

Globalna zajednica

Adventistički hrišćani su ljudi koji vole zajedništvo.
Saznajte kako je 20 miliona adventista u svetu
povezano u jednu duhovnu zajednicu.