Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija

duhovnost-2-slajder

Duhovnost

Bog želi da Ga upoznamo i volimo. I više od toga, Bog želi
da živi u našim srcima, ali ovaj poziv mora da dođe s naše strane.
Na kraju, Bog želi da ostavi pečat na našim životima koji će večno trajati.

Saznajte više...

vitalnost-slajder

Vitalnost

U harmoničnoj ravnoteži između zdravog uma, snažnog tela
i smislenih odnosa koji doprinose radosnom duhu, adventisti
vide životni elan u njegovom najboljem izdanju.

Saznajte više...

verovanja-2-slajder

Verovanja

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere
i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda.
U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju i predanjem koje se u
ljudskoj istoriji ne može ničim uporediti.

Saznajte više...

subota-slajder

Subota

Adventisti veruju da je Bog dao formulu za kvalitetan život
kada je rekao "Sećaj se dana od odmora... tada nemoj
raditi nijedan posao" (2. Mojsijeva 20,8-10).

Saznajte više...