Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija

duhovnost-2-slajder

Duhovnost

Bog želi da Ga upoznamo i volimo. I više od toga, Bog želi
da živi u našim srcima, ali ovaj poziv mora da dođe s naše strane.
Na kraju, Bog želi da ostavi pečat na našim životima koji će večno trajati.

Saznajte više...

vitalnost-slajder

Vitalnost

U harmoničnoj ravnoteži između zdravog uma, snažnog tela
i smislenih odnosa koji doprinose radosnom duhu, adventisti
vide životni elan u njegovom najboljem izdanju.

Saznajte više...

verovanja-2-slajder

Verovanja

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere
i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda.
U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju i predanjem koje se u
ljudskoj istoriji ne može ničim uporediti.

Saznajte više...

subota-slajder

Subota

Adventisti veruju da je Bog dao formulu za kvalitetan život
kada je rekao "Sećaj se dana od odmora... tada nemoj
raditi nijedan posao" (2. Mojsijeva 20,8-10).

Saznajte više...

AKTUELNO

 

Sedmica molitve 2017.

Jedino blagodat

Ove godine obeležava se petstogodišnjica protestantske reformacije, kada su mnogi prvi put čuli poruku o tome da se spasenje nalazi jedino u Hristu. Svetlost se širila ne samo iz učenja velikih reformatora, već i iz same Reči Božje, jer je Biblija postajala dostupna na narodnom jeziku i ljudi su mogli sami da je čitaju i saznaju istinu. Stoga je prikladno da u tekstovima namenjenim čitanju tokom naše sedmice molitve u 2017. godini u središtu bude misao da je „Hristos naša pravednost“, jer zaista „nema drugoga Imena pod nebom... kojijem bismo se mi mogli spasti“ (Dela apostolska 4,12).

Preuzmite časopis u PDF formatu

Ćirilično izdanje   Latinično izdanje

 

Dobrodošli na Deset dana molitve

10-20. januar 2018.

Tako smo zahvalni što ovu godinu možemo otpočeti molitvom. Bog je učinio mnoga čuda u proteklim godinama kad smo Ga tražili uz molitvu i post. Sveti Duh je izazivao probuđenja, obraćenja, obnavljanje žara u propovedanju jevanđelja i isceljenje međuljudskih odnosa. Molitva je zaista „mesto rođenja“ probuđenja!
Mi verujemo da će se vaš život i život onih za koje se molite promeniti kad se pridužite članovima crkve u molitvi za izlivanje Svetog Duha, koga je Otac obećao onima koji ga zatraže od Njega.

Preuzmite materijal

DOC   PDF

 

»Najveća potreba sveta je potreba za ljudima-ljudima koji se ne daju ni kupiti ni prodati, ljudima koji su u dubini svoje duše pošteni i časni, ljudima koji se ne boje nazvati greh njegovim pravim imenom, ljudima čija je savest verna dužnosti kao magnetna igla polu, ljudima koji će stajati na strani pravednosti makar se i nebo srušilo«

Elen Vajt

O NAMA

duhovnost-ikona-narandzasto

DUHOVNOST

Na stranicama Svetog pisma mi čujemo Boga kako kaže: "Pre nego te sazdah u utrobi, znah te" i "Ljubim te ljubavlju večnom" i shvatamo da nas naš Stvoritelj poznaje potpunije i voli dublje od bilo kog čoveka. To je božanska ljubav.

Saznajte više...

dar-zivota-ikona-narandzasto

VITALNOST

Iako živimo u skrhanom svetu, mi još uvek imamo dar života koji odražava silu Stvoritelja. Pozivamo vas da naučite više o onome što mi verujemo da je svrha zdravog tela, prosvetljenog uma i radosnog duha koji se odražava u zdravim odnosima.

Saznajte više...

sluzba-ikona-narandzasto

SLUŽBA

Adventisti veruju da ljubav prema Bogu celim našim umom, srcem i dušom prirodno vodi ka posvećenosti i ljubavi prema našim bližnjima kroz dela dobrote i službe. Okrijte neke od načina kojima mi pokušavamo da promenimo ovaj svet.

Saznajte više...

VEROVANJA

Kao adventistički hrišćani mi verujemo da je Biblija jedino merilo vere i života, a da svaka doktrina i svako verovanje otkriva ljubav našeg Gospoda. U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju koja se u ljudskoj istoriji ne može ni sa čim uporediti.

Saznajte više...

Misija Hrišćanske adventističke crkve je da propoveda Božju reč svim ljudima i da ih poziva da postanu Hristovi učenici, da objavljuju večno Jevanđelje, koje je obuhvaćeno Trostrukom anđeoskom porukom (Otkrivenje 14:6-12), i da pripreme svet za Hristov drugi dolazak.


Saznajte više...

MEDIJI

ADVENTISTI

Film o veri, savremenoj medicini i dužem, kvalitetnijem životu.

Ovaj izuzetan film o povezanosti tela, uma i duha, i zdravstvenoj poruci Hrišćanske adventističke crkve delo je Martina Doblmajera, nagrađivanog autora filmova BONHOFER i SNAGA OPRAŠTANJA.

Adventisti prosečno žive deset godina duže od ostalih ljudi i ovaj film istražuje neke od razloga dugovečnosti. Adventistička crkva, koja je nastala sredinom devetnaestog veka u Americi, u svom verovanju i praktičnom životu snažno naglašava nadu u skori Hristov dolazak, ali i potrebu očuvanja zdravlja i celovitosti čovekovog bića. Primena saznanja savremene medicine, zdrava ishrana, redovno vežbanje, obrazovanje uma i zajedništvo su elementi svakodnevnog života adventista.

PREPORUČUJEMO

HACKSAW RIDGE

Neverovatna istinita životna priča o Dezmondu Dosu, ratnom heroju i junaku filma "Hacksaw Ridge", koji je odbio da se bori, ali je kao vojni bolničar spasao stotine života.

Saznajte više...