fbpx
Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija

OBAVEŠTENJA I AKTUELNI DOGAĐAJI

https://www.adventisti.net/informacije/aktuelni-dogadjaji/

PROJEKTI I INICIJATIVE

Kako bi ispunila svoju misiju popovedanja evanđelja celom svetu, Crkva pokreće različite projekte i inicijative kojima osposobljava i ohrabruje vernike na posvećen život i službu.

Saznajte više...

DOKUMENTI

Bog je Bog reda i harmonije što se ogleda u Stvaranju i Otkupljenju. Crkva, kao Hristovo telo, mora delovati jedinstveno i u skladu sa principima koje pronalazimo u Božjoj reči.

Saznajte više...

SPECIJALNI DANI

LINKOVI