Adventista izabran za predsednika Švajcarskog biblijskog društva

Reto MayerDelegati Švajcarskog biblijskog društva izabrali su adventističkog teologa Reto Majera kao predsednika organizacije tokom svog sastanka 24. maja, čineći ga prvim adventistom postavljenim na taj položaj u 58-godišnjoj istoriji društva.

Majer, zamenik blagajnika u adventističkoj svetskoj crkvenoj Inter-evropskoj diviziji, sa sedištem u Bernu, Švajcarska, služio je kao potpredsednik društva od 2005. godine. Adventistička crkva se pridružila udruženju 1982. godine.

„Nadam se da ljudi vide Bibliju kao poziv od Boga, pozivajući ih da žive u ličnoj zajednici s Njim,“ rekao je Majer Švajcarskom biblijskom društvu u intervjuu od 24. maja. „Raspodela Biblije bliska je mom srcu i zato mi je zadovoljstvo da učestvujem u ovom poslu.“ Švajcarsko biblijsko društvo osnovano je 1955. godine, kao naslednik koalicije Švajcarskih biblijskih društava. Danas društvo ima 45 članova, između ostalih, kantonalnih evangelistički-reformisanih crkava, Stare katoličke crkve, nezavisne evangelističke crkve, kantonalna biblijska društva, hrišćanska društva i radne grupe u Švajcarskoj koje dele cilj društva u raspodeli Biblija.

Društvo promoviše standarde za prevod, štampanje i raspodelu Biblija u Švajcarskoj i Lihtenštajnu.

Švajcarsko biblijsko društvo radi sa više od 146 nacionalnih biblijskih drušava ujedinjenih kao Globalna ujedinjena biblijska društva kako bi stvorili Bibliju na lakom i savremenom jeziku i formi koja je bliska ljudima.

30. maj 2013, Aarau, Aaargau, Švajcarska, APD/ANN