Nova saopštenja Adventistističke crkve o socijalnim i verskim pitanjama

27. jun 2010, Atlanta, Džordžija, SAD

Arin Gencer/ANN

Hrišćanska adventistička crkva izdala je u nedelju pet saopštenja o najznačajnijim temama uključujući nasilje nad ženama i decom, stvaranje i globalno siromaštvo.

“Saopštenja su data u okviru borbe protiv ekstremnog siromaštva”, rekao je Louel Kuper, novoizabrani potpredsednik crkve. Svetske protestantske crkve podržavaju cilj Ujedinjenih nacija za smanjenje svetskog siromaštva bar za 50% do 2015. godine dodao je on.

Louel je ukratko izneo stav delegatima 59. zasedanja Generalne konferencije na sastanku u Džordžija domu. Izjave koje je izvršni odbor prihvatio 23. juna prezentovane su informativno.

Adventistička crkva je ponovo potvrdila svoju podršku biblijskom izveštaju o stvaranju, svoje napore da “vodi brigu i čuva decu i mlade od osoba… čije delovanje predstavlja bilo koju vrstu zlostavljanja i nasilja protiv njih”, i svoje verovanje u važnost slobode verskog izražavanja, uz ograničenja vlasti isključivo u određenih situacijama.

“Adventisti smatraju da klevetanje religije može biti veoma kratkotrajan problem u čitavom svetu”, rekao je Kuper. “Moramo da naučimo kako da koristimo slobodu govora kada govorimo o vrednostima i verovanjima drugih ljudi.”

Ostala saopštenja Adventističke crkve govore o globalnom siromaštvu i pozivaju na prestanak nasilja nad ženama i devojkama.

Označena kao saputnik saopštenja o sigurnosti dece, pozicija Crkve u pogledu nasilja nad ženama je namerno usmerena ka ženskom polu jer “globalne statistike pokazuju da su u svim društvima žene i devojke češće žrtve nasilja”, rekao je Kuper.

Ovo saopštenje usmereno je na takav način s ciljem da se razume da se radi o globalnom problemu o kojem Adventistička crkva ima jasan stav.

Stav Crkve u pogledu stvaranja “predstavlja temelj Adventističke crkve za razumevanje ne samo pitanja porekla već i mnogo više od toga”, rekao je Kuper.